UP-ALL : Urban Poor Alliance (Pilipinas)

Online Space for Housing and Land Rights Advocates

UP-ALL Quezon City Agenda

Posted by urbanpooralliance on August 8, 2007

1. Ipatupad ang pagbubuo ng Local Housing Board (LHB) sa Quezon City, sa pamamagitan ng mga sumusunod:

1.1. Maglabas ng kautusan (tulad ng Administrative Order) para mabuo ang isang preparatory committee na mamamahala sa Urban Poor Assembly at magtitiyak ng pakikilahok ng mga maralitang tagalunsod sa mga proseso nito. Sa naturang assembly pipiliin ang mga kinatawan ng maralitang tagalunsod sa LHB tungo sa pagbubuo at pagrerepaso ng implementing rules and regulations (IRR) ng LHB at pagbubuo ng agenda ng sector sa LHB.

1.2. Regular na maglaan ng karampatang pondo para sa LHB

1.3. Lagdaan ng QC Mayor ang IRR ng LHB.

 

2. Repasuhin at isaayos ang pag-a-update QC City Shelter Plan at tiyakin ang pakikilahok ng UP-ALL QC sa prosesong ito.

 

3. Tiyakin na magkaroon ng probisyon tungkol sa socialised housing site, na hangga’t maaari ay sa loob ng siyudad o in-city relocation at na ito ay abot-kaya, may katiyakan, may mga batayang serbisyo at may kabuhayan. Ang mga socialised housing site para sa maralitang tagalunsod ay dapat nakapaloob sa QC City Shelter Plan.

 

4. Magkaroon ng malinaw na proseso ng pagba-budget ang lokal na pamahalaan at tiyakin ang pakikilahok ng sektor dito sa mga sumusnod:

4.1. Pakikilahok at pagsubaybay ng UP-ALL QC sa pagpapatupad ng Gender and Development (GAD) budget, maging sa antas ng baranggay.

4.2. Pakikilahok ng UP-ALL QC sa pagtatalaga ng budget para sa pabahay at ang pagtatalakay nito sa City Development Council.

4.3. Pakikilahok sa at pagkakaroon ng impormasyon hinggil sa budget para sa imprastruktura ng QC lalo na’t yung makakaapekto at magdudulot ng dislokasyon sa maralitang tagalunsod.

4.4. Pagbuo ng mga Local Inter-Agency Committee sa mga komunidad na maapektuhan ng infrastructure projects.

 

5. Magtalaga ng Social Housing Fund na magmumula sa internal revenue allotment ng lungsod.

 

6. Bagaman naaprubahan na ang 3-meter easement sa mga ilog at sapa ng QC, nangangailangan na tukuyin ng pamahalaang lokal ang mga mapanganib na lugar o danger zones sa lungsod sa lalong madaling panahon. Ito ay upang ihanda ang mga apektadong pamayanan sa paglikas at relokasyon na ayon sa prosesong inilatag sa RA 7279:Urban Development and Housing Act of 1992, na mas kilala bilang UDHA.

 

7. Tiyakin na may mga Resettlement Action Plan (RAP) bilang kaakibat ng bawat proyektong pangimprastruktura; pagtutukoy ng danger zone; at desisyon ng korte na makakaapekto sa mga paninirahan ng maralitang tagalunsod. Sa RAP titiyakin na may may karampatang “people’s planning processes.”

 

8. At para sa kalahok sa UP-ALL: Pagpa-accredit sa lokal na pamahalaan ng QC upang kilalanin ito at bigyan ng pagkakataong makilahok sa mga proseso ng QC at magtalakay ng mga isyu sa lungkod.

 

9. Pagkakaroon ng isang malinaw at komprehensibong proseso ng pagpapatitulo at makatuwirang pagbubuwis sa mga lugar ng social housing, CMP project at direct purchase. Kabilang dito ang pag-aapruba ng mga subdivision plan sa loob ng isang buwan at ang pagbibigay ng konsiderasyon (pagbubukod man o pagbibigay ng 50% na diskuwento) sa mga CMP beneficiary sa pagkuha ng building permit at pagbabayad ng buwis.

 

10. Magkaroon ng libreng edukasyon para sa mga maralita. Ang mga scholarship ay hindi lamang dapat nakabatay sa grado, kundi dapat ibatay din sa kawalan ng kakayahayan magbayad ng mga pamilya ng mga estudyante. Kailangan ding matiyak na ang mga scholarship program ay pinakikinabangan ng higit na nasasadlak sa kahirapan.

 

11. Magkaroon ng programang pangkalusugan para sa mga maralitang komunidad, lalo na ang mga batang nakatira malapit sa Payatas dumpsite o mga lugar na madaling pagkalatan ng sakit. Maglaan ng pondo para sa libreng bakuna, gamot at bitamina.

 

 

12. Magkaroon ng higit pang oportunidad at suportang pangkabuhayan mula sa lokal na pamahalaan para sa maralitang tagalunsod sa QC. Maglaan ng pondo para sa mga dagdag puhunan ng mga proyektong microfinance at mga livelihood training; Tiyakin na sa mga proyektong pangimprastruktura ng gobyerno sa lungsod, unang bibigyan ng oportunidad na makapagtrabaho ang mga maykakayahan na nakatira sa QC.

 

13. Itigil ang gibaan sa mga paninirahan ng maralitang tagalunsod hangga’t walang maayos na konsultasyon at maayos paglilipatan alinsunod sa UDHA. Hangga’t maari ang lugar na paglilipatan ay on-site o di kaya’t in-city relocation, at alinsunod sa napagkasunduan ng apektadong maralitang tagalunsod at iba pang partido gaya ng gobyerno at pribadong sektor (Ang CMP projects ay hindi saklaw sa tigil gibaan).

 

14. Tukuyin at repashuin ang mga Area for Priority Development (APD) sa QC bilang mga priority site para sa social housing.

 

15. Bilang pagpapatupad ng UDHA, magsagawa ng pagiimbentaryo ng mga bakanteng lupain sa QC at tukuyin mula rito ang mga lupaing maaaring pagtayuan ng programang pabahay o social housing site.

 

16. Bilang pagpapatupad ng UDHA, isagawa at regular na i-update ang UDHA beneficiary listing sa QC.

 

17. Magkaroon ng programa hinggil sa mga alternatibong paraan ng pabahay gaya ng usufruct at maglaan ng pondo ang lokal na pamahalaan sa pagpapatupad nito, kabilang na ang direct purchase ng mga lupain para sa social housing.

 

18. Pag-aralan ang posibilidad (viability) ng lokalisation ng CMP sa QC.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: